Privacyverklaring AGV

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vindt u mijn gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat ik doe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u mijn website ( www.bloemstylistbiancavreugdenhil.nl ) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Mijn gegevens:

Bloemstylist Bianca Vreugdenhil

Hazelaar 5

2671 PC Naaldwijk

Tel 0620808300

Kvk 64465896

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: zodat ik contact met u kan opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat ik u op de hoogte kan stellen van wijzigingen van mijn diensten of producten, zodat ik mijn producten of diensten bij u af kan leveren. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik verkoop uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Ik stel geen profielen van u op en neen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

U heeft ook rechten.
Wilt u weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Stuur dan een e-mail naar vreugdenhilbianca@gmail.com met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op data-operabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar vreugdenhilbianca@gmail.com of neem telefonisch contact op via het telefoonnummer: 0620808300 Ik wil u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, backups, en encryptie.

Bewaring persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

All rights reserved @bloemstylistbiancavreugdenhil 2023

Meest recente reacties

21.12 | 11:32

Goedemorgen Lyda, bedankt! Mijn bezorg gebied is het Westland, het mag uiteraard wel opgehaald worden.

21.12 | 10:29

Goedemorgen, je maakt prachtige kerst-bloemstukken en -boeketten
Ik ben op zoek naar een kerststuk op schaal of een mooi boeket op het graf van mijn ouders.Maar ik woon in Zandvoort! Groetjes Lyda

27.01 | 14:57

Hallo E. Broos, op de pagina nieuwsbrief of mail kunt u via het rode woordje "hier" uzelf aanmelden. Ivm privacyregels kan ik het niet voor u doen. Anders zou ik als bedrijf ongewenste mail sturen.

27.01 | 14:19

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Deel deze pagina